Title: Obhajoba v trestním řízení
Other Titles: The defence in criminal proceedings
Authors: Simajchlová, Alice
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Referee: Škvain Petr, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23869
Keywords: obhájce;obhajoba;obviněný;trestní řízení;osoba proti níž se vede trestní řízení;advokát;práva a povinnosti obhájce;strana trestního řízení;subjekt trestního řízení
Keywords in different language: defence;accused person;criminal trial;advocate;rights and responsibilities;czech law system;criminal proceeding
Abstract: Cílem této diplomové práce je obecně charakterizovat průběh trestního řízení a obhajoby v trestním řízení v českém právním systému, dále představit ucelené informace o postavení obhájce v trestním řízení, souhrnně popsat a analyzovat problematiku obhajoby v trestním řízení, ve které hlavní postavení má osoba obviněného spolu s osobou obhájce, jehož postavení- práva a povinnosti jsou neodmyslitelně spjati s postavením obviněného. Zpracovávané téma vymezuje práva a povinnosti obhajoby, osoby, proti které je vedeno trestní řízení z rozličných hledisek. Nalézáme zde popsány možnosti obhajoby z pohledu obhájce, osoby s jinými obhajovacími právy, zákonného zástupce.
Abstract in different language: I decided to create a general description of the defence in criminal proceeding in the Czech republic together with the description of competences and responsibilities of both sides, the advocate and the accused person. I defined the rights and responsibilities of advocate and the person under criminal trial. In order to this I also described the position of the suspect, the sufferer and the accused during the trial. I also wrote about the courts, their history, rights and responsibilities. At the end of my work I described the difference between Czech and foreign law system.My main goal was to create a complete characteristics of the criminal trial, which belongs to Czech law system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.Simajchlova,2015.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek Simajchlova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce144,14 kBAdobe PDFView/Open
posudek Simajchlova op.p..pdfPosudek oponenta práce143,14 kBAdobe PDFView/Open
protokol Simajchlova.pdfPrůběh obhajoby práce91,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.