Název: Využívání znaleckého dokazování v trestním řízení
Další názvy: Using of expertise in criminal procedure
Autoři: Budiš, Adam
Vedoucí práce/školitel: Škvain Petr, JUDr.
Oponent: Novotný František, Doc. JUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23875
Klíčová slova: trestní řízení;dokazování;znalec;znalecký ústav;znalecký posudek;odborné vyjádření
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal procedure;evidence;expert;expert institute;expert's report;expert's opinion
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o využívání znalců a znalecké činnosti v rámci trestního řízení. Teoretická část diplomové práce obsahuje základní principy trestního řízení a dokazování. Popisuje také znaleckou činnost z pohledu trestního práva a práva znaleckého. Stěžejní část této práce je věnována analýze současných problémů ve znalectví. Pozornost je zaměřena také na návrhy, které by pomohly vyřešit aktuální problémy v oblasti znalectví.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on using of experts and expertise in criminal procedure. The theoretical part of thesis contains the basic principles of criminal proceedings and evidence law. Thesis also describes experts activities from the perspective of criminal and expert law. The main part of this thesis focuses on analyses current issues in expert law. The aim of thesis is also to suggests some solutions which can help to solve the upcoming problems in expert law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ Adam Budis_2016.pdfPlný text práce22,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Budis op.p..pdfPosudek oponenta práce102,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Budis.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Budis ved.p..pdfPosudek vedoucího práce127,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.