Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplinger Eduard, JUDr.
dc.contributor.authorHánová, Eliška
dc.contributor.refereeKybic Petr, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:38Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2017-02-21T09:37:38Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-18
dc.identifier65772
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23879
dc.description.abstractHlavním tématem této práce je právní úprava vazebního práva v České republice. V úvodu práce pojednává o historickém vývoji vazby na našem území. Druhá kapitola se věnuje obecně pojmu a účelu vazby. V kapitole třetí je popsána současná právní úprava (důvody vazby, rozhodování o vazbě, délka vazby, nahrazení vazby) včetně úpravy vazebního práva mladistvých. Kapitola čtvrtá se zabývá srovnáním s polskou právní úpravou. Poslední kapitola obsahuje úvahy de lege ferenda a celkové shrnutí práce.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvazbacs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectzadrženícs
dc.subjectobviněnýcs
dc.subjectzajišťovací institutcs
dc.subjectnahrazenícs
dc.subjectlidská svobodacs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectsoudcs
dc.subjectsoudcecs
dc.subjectstátní zástupcecs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectrozhodnutícs
dc.subjectdůvody vazbycs
dc.subjectvazební zasedánícs
dc.subjectstížnostcs
dc.subjectmladistvýcs
dc.subjectsrovnánícs
dc.titleVazba v trestním řízenícs
dc.title.alternativeCustody in criminal proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject matter of this diploma thesis is " Custody in criminal proceedings". The first chapter describes historical development of custody in the Czech Republic. The second chapter discusses the term and idea of custody, its purpose, main features and custody principles. The third chapter focuses on substantive enactment of custody, specifically on conditions for custody and their definitions. The forth chapter discusses formal legal custody right and explains the way the substantive custody rights, case apart of custody, deciding about custody, and describes the means replacing the custody along with all their forms and their use in specific cases. The fifth compares Polish treatment with Czech. The final charter is motivated by my reflections of the possible regulation de lege ferenda and the conclusion.en
dc.subject.translatedcustodyen
dc.subject.translatedcriminal proceedingsen
dc.subject.translatedarrestmenten
dc.subject.translatedaccuseden
dc.subject.translatedcustodial instituteen
dc.subject.translatedhuman freedomen
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedcourten
dc.subject.translatedjudgeen
dc.subject.translatedprosecutoren
dc.subject.translatedproposalen
dc.subject.translateddecisionen
dc.subject.translatedreasons for custodyen
dc.subject.translatedcustodial sessionen
dc.subject.translatedcomplainten
dc.subject.translatedyoung personen
dc.subject.translatedcomparisonen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vazba v trestnim rizeni.pdfPlný text práce742,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek Hanova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce113,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek Hanova op..pdfPosudek oponenta práce132,43 kBAdobe PDFView/Open
protokol Hanova.pdfPrůběh obhajoby práce78,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.