Název: Sudety v srdci - cyklus fotografií nalezených zátiší a krajinných detailů
Další názvy: Sudetenland in the heart - a photographic series of found still lives and landscape details
Autoři: Doležalová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2392
Klíčová slova: fotografie;nalezená zátiší;architektura;krajinný detail;krajina;Sudety;České středohoří;pohraničí
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;found still life;architecture;landscape detail;landscape;Sudetenland;České středohoří;borderland
Abstrakt: Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Pojednává o území bývalých Sudet, konkrétně o oblastech v Českém středohoří. Cílem této práce je vytvořit cyklus fotografií nalezených zátiší, architektury a krajinných detailů, jehož součástí bude i doprovodný skicovní materiál. Teoretická část práce se zabývá nejprve popisem a seznámením s použitými fotografickými žánry, dále je doplněna vybranými příklady fotografů, kteří se věnovali či věnují fotografování českého pohraničí. V návaznosti na to vysvětluje pojem Sudety a jejich historii. Dále vypráví o proměnách sudetské krajiny, zmiňuje historii a současnou podobu fotografovaných lokalit, součástí je i kapitola pojednávající o tvůrčím procesu. V závěrečné části práce je reflexe fotografického cyklu ve školní praxi, která je doplněna návrhy na vyučovací projekty.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is made up of two parts ? the theoretical and practical. It deals with the area of former Sudetenland, more particularly the areas in České středohoří. The aim of this work si to create a photographic cycle of found still lives, architecture and landscape details, part of which would be the accompanying sketching material. The theoretical part deals first with the description and introduces the used photographic genres, and is further supplemented by examples of photographers who have devoted themselves to photographing the Czech borderland. Next follows the explanation of the term Sudetenland and its history. Further it tells about the changes of the Sudetenland landscape, mentions the history and the current appearance of the photographed places. Another part of the thesis is a chapter on the creative process. In the final part I have reflected the photographic cycle for education purposes, supplemented it by suggestions for educational projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michaela Dolezalova_2012.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolezalova Michaela - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolezalova Michaela - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolezalova Michaela - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce464,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.