Title: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Other Titles: Administrative transgressions against the safety and the flow of traffic on roads
Authors: Dufková, Anna
Advisor: Henych Václav, JUDr.
Referee: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23923
Keywords: přestupek;trestný čin;doprava;silniční provoz;srovnání vybraných přestupků a trestných činů;bodový systém;bezpečnost na pozemních komunikacích;dopravní nehoda;přestupkové řízení;alkoholické nápoje;návykové látky;sankce;pokuta
Keywords in different language: transgression;minor offence;crime;traffic;roads traffic;comparison particular offences with crimes;points system;road safety;car accident;offence proceeding;alcoholic bevarage;drugs;sanctions;penalty
Abstract: Předmětem diplomové práce je platná právní úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Cílem diplomové práce je postihnout problematiku přestupků na pozemních komunikací podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, problematiku jednotlivých skutkových podstat přestupků, odpovědnost za přestupůek, včetně druhů sankcí postihující pachatele přestupku a v neposlední řadě i srovnání vybraných dopravních přestupků a trestných činů.
Abstract in different language: Scope of master's thesis deals with applicable legislation transgressions against the safety and the flow of traffic on roads. Purpose of this work is focusing on issues of administrative offences on the roads according to Act No. 361/2000, concerning road traffic and amending certain acts (Road Traffic Act) as amended, issues particular underlying facts of transgressions, responsibility for committed offences including various sanctions affected offender and comparison particular traffic offences and crimes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Dufkova_ - Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Dufkova vedouci Henych.pdfPosudek vedoucího práce295,04 kBAdobe PDFView/Open
Dufkova Kuchynka oponent.pdfPosudek oponenta práce922,56 kBAdobe PDFView/Open
Dufkova.pdfPrůběh obhajoby práce605,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.