Title: Samostatná působnost obcí v judikatuře Ústavního soudu
Other Titles: Municipal self-government in case law of the Constitutional Court
Authors: Štumar, Jiří
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23926
Keywords: judikatura ústavního soudu;obecně závazné vyhlášky obcí;originární právotvorba;samostatná působnost obce;ukládání povinností obecně závaznými vyhláškami;ústavní soud;územní samospráva
Keywords in different language: case law of the constitutional court;general binding ordinances of municipalities;primary legislation;municipal self-government;obligations in general binding ordinances of municipalities;constitutional court;local self-goverment
Abstract: Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj judikatury Ústavního soudu v oblasti normotvorby v samostatné působnosti obcí. Jádro práce tvoří obecně závazná vyhláška obce a s ní související nálezy Ústavního soudu. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy, které s tématem bezprostředně souvisí. Další kapitoly jsou věnovány detailnímu rozboru vybraných nálezů Ústavního soudu. V závěrečné části nejsou opomenuty ani aktuální tendence v dané problematice.
Abstract in different language: The goal of thesis is to map developments in the cases of the Constitutional Court in municipal law-making. The main work consists generally binding ordinances of municipalities and the related judgments of the Constitutional Court. In the first part of the thesis are defined basic terms, that are associated with the given topic. Following chapters are devoted to detailed analysis of selected cases of the Constitutional Court. In the final part are not omitted current trends in municipal law-making.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Stumar - Samostatna pusobnost obci v judikature Ustavniho soudu.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Stumar.pdfPrůběh obhajoby práce572,77 kBAdobe PDFView/Open
Stumar Malast vedouci.pdfPosudek vedoucího práce684,38 kBAdobe PDFView/Open
Stumar Stejskal oponent.pdfPosudek oponenta práce813,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.