Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtumar, Jiří
dc.contributor.refereeStejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-12
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:28Z-
dc.date.available2015-4-9
dc.date.available2017-02-21T09:38:28Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-21
dc.identifier66201
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23926-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zmapovat vývoj judikatury Ústavního soudu v oblasti normotvorby v samostatné působnosti obcí. Jádro práce tvoří obecně závazná vyhláška obce a s ní související nálezy Ústavního soudu. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy, které s tématem bezprostředně souvisí. Další kapitoly jsou věnovány detailnímu rozboru vybraných nálezů Ústavního soudu. V závěrečné části nejsou opomenuty ani aktuální tendence v dané problematice.cs
dc.format76 s. (180 145 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectjudikatura ústavního souducs
dc.subjectobecně závazné vyhlášky obcícs
dc.subjectoriginární právotvorbacs
dc.subjectsamostatná působnost obcecs
dc.subjectukládání povinností obecně závaznými vyhláškamics
dc.subjectústavní soudcs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.titleSamostatná působnost obcí v judikatuře Ústavního souducs
dc.title.alternativeMunicipal self-government in case law of the Constitutional Courten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe goal of thesis is to map developments in the cases of the Constitutional Court in municipal law-making. The main work consists generally binding ordinances of municipalities and the related judgments of the Constitutional Court. In the first part of the thesis are defined basic terms, that are associated with the given topic. Following chapters are devoted to detailed analysis of selected cases of the Constitutional Court. In the final part are not omitted current trends in municipal law-making.en
dc.subject.translatedcase law of the constitutional courten
dc.subject.translatedgeneral binding ordinances of municipalitiesen
dc.subject.translatedprimary legislationen
dc.subject.translatedmunicipal self-governmenten
dc.subject.translatedobligations in general binding ordinances of municipalitiesen
dc.subject.translatedconstitutional courten
dc.subject.translatedlocal self-govermenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Stumar - Samostatna pusobnost obci v judikature Ustavniho soudu.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Stumar.pdfPrůběh obhajoby práce572,77 kBAdobe PDFView/Open
Stumar Malast vedouci.pdfPosudek vedoucího práce684,38 kBAdobe PDFView/Open
Stumar Stejskal oponent.pdfPosudek oponenta práce813,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.