Název: Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou
Další názvy: Development of legal regulation of fixed-term employment relationship
Autoři: Dohnal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kolaříková Dana, JUDr.
Oponent: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23931
Klíčová slova: pracovní poměr na dobu určitou;zaměstnanec;zaměstnavatel;zákoník práce.
Klíčová slova v dalším jazyce: fixed-term employment relationship;employee;employer;employment labour code
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem pracovního poměru na dobu určitou a jeho úpravou v českém právním řádu. V diplomové práci nejprve popisuji pracovní poměr obecně jako základní a nejdůležitější pracovněprávní vztah. Popisuji jeho základní znaky Další část práce je již věnována pracovnímu poměru na dobu určitou a jeho výboji na našem území z pohledu historického vývoje až do ustanovení prvního zákoníku práce. v třetí kapitole se podrobně věnuji zákonu č 65/1965 Sb., rozebírám jeho mnohé novely. Součástí kapitoly je také snaha české republiky o sjednocení právní úpravy s evropskou unii. V poslední kapitole se věnuji novému zákoníku práce z roku 2006 s jeho následnými novelami a hodnocení platné právní upravy
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic and most important item of legally binding employment contract. The next part of the paper considers the employment relationship within long term employment contract and its evolution throughout the history in Czech Republic, up until the creation of first Labour Code. The third chapter examines a particular piece of legislation - Law no. 60/1995 of Employment Law and its many novels. This chapter is dedicated to understanding and unifying employment law within the Czech Republic and Europe Union. The last chapter provides an overview of the new Employment Law Act 2006, its following novels and evaluation of current law requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka-final4.pdfPlný text práce727,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnal-1.pdfPosudek vedoucího práce864,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnal-2.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnal Jan.pdfPrůběh obhajoby práce396,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.