Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDohnal, Jan
dc.contributor.refereeHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-9
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:44Z-
dc.date.available2016-1-11
dc.date.available2017-02-21T09:38:44Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-14
dc.identifier68934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23940-
dc.description.abstractSnahou diplomové práce je charakterizovat pracovní poměr na dobu určitou jako zajímavou oblast v koncepci pracovního poměru a následné komparaci historického vývoje na území České republiky. V diplomové práci bude porovnávána právní úprava současná s právní úpravou předchozí. Práce bude rozdělena do několika kapitol. Přičemž v první kapitole se budu obecně zabývat pracovním poměrem jako takovým. Popisem jeho znaků se budu snažit o jeho zařazení a vysvětlím důležité pojmy pro lepší pochopení pracovního poměru na dobu určitou. V druhé kapitole podrobně popíši vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou na našem území. Svůj výklad začnu ještě předtím, než bylo pracovní právo sjednoceno ve formě jednoho zákoníku. Takto budu postupovat napříč časovou osou až k prvnímu zákoníku práce z roku 1965. Ve třetí kapitole se zaměřím na zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce i s jeho rozsáhlými novelami až k nedávné minulosti kdy začal platit zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V této kapitole se také budu věnovat vstupu České republiky do Evropské unie a následné nutnosti sjednocení platného práva s právem Evropských společenství. Čtvrtá kapitola bude pojednávat o novém zákoníku práce z roku 2006 s jeho následnými novelami a změnami. Zároveň zde budu hodnotit současnou platnou právní úpravu. Předkládaná diplomová práce bude čerpat zejména z odborné literatury, která se zabývá tématem pracovního poměru a také platných právních předpisu. Dále budu čerpat i z právních předpisů, jejichž účinnost již skončila a jenž byly použity pro vylíčení dřívější právní úpravy. Tj. z ustanovení zákoníku práce a jiných právních předpisů, které jsou podstatné pro pracovní poměr na dobu určitou. Pro dané téma diplomové práce využívám i judikatury Nejvyššího soudu, nebo důvodových zpráv zákonů a článků o pracovním poměru na dobu určitou.cs
dc.format53 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectevropská uniecs
dc.subjectpracovní poměr na dobu určitoucs
dc.subjectpracovní poměrcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.titleVývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitoucs
dc.title.alternativeDevelopment of legal regulation of fixed-term employment relationshipen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic and most important item of legally binding employment contract. The next part of the paper considers the employment relationship within long term employment contract and its evolution throughout the history in Czech Republic, up until the creation of first Labour Code. The third chapter examines a particular piece of legislation - Law no. 60/1995 of Employment Law and its many novels. This chapter is dedicated to understanding and unifying employment law within the Czech Republic and Europe Union. The last chapter provides an overview of the new Employment Law Act 2006, its following novels and evaluation of current law requirements.en
dc.subject.translatedemployment relationshipen
dc.subject.translatedemployeeen
dc.subject.translatedemployeren
dc.subject.translatedeuropean unionen
dc.subject.translatedfixed-term employment relationshipen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace2016.1.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Dohnal-2.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Dohnal-1.pdfPosudek vedoucího práce864,33 kBAdobe PDFView/Open
Dohnal Jan.pdfPrůběh obhajoby práce529,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.