Název: Právní aspekty asistované reprodukce
Další názvy: Legal Aspects of Assisted Reproduction
Autoři: Holá, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Oponent: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23948
Klíčová slova: asistovaná reprodukce;umělé oplodnění;neplodnost;poskytovatelé zdravotních služeb;žadatelé o provedení umělého oplodnění;dárci zárodečných buněk;náhradní mateřství;určování rodičovství
Klíčová slova v dalším jazyce: assisted reproduction;artificial insemination;infertility;healthcare providers;applicants for the artificial insemination;donors of gametes;surrogate motherhood;determination of parenthood
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou asistované reprodukce nejen z pohledu právního, ale částečně i medicínského. V úvodu je vysvětlen pojem asistované reprodukce a stručně rozebrány jednotlivé metody léčby neplodnosti. Následuje část věnovaná právním podmínkám vykonávání asistované reprodukce, a to se zaměřením jak na Českou republiku, tak i na vybrané evropské státy. V práci nechybí ani kapitola o určování rodičovství u dětí narozených z asistované reprodukce. Závěr patří pojednání o náhradním mateřství.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the problematics of assisted reproduction not only from the legal, but as well from the medical point of view. At the beginning, the notion of assisted reproduction is explained and particular methods of infertility treatment are analysed. The following part deals with legal possibilities of the assisted reproduction process with the focus on both the Czech Republic and chosen european states. The thesis as well includes a chapter about determination of parenthood by those children born of assisted reproduction. At the end, an essay on surrogate motherhood is to be found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Denisa_Hola_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hola.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hola.pdfPosudek vedoucího práce927,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hola.pdfPrůběh obhajoby práce293,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23948

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.