Název: Odstoupení od smlouvy
Další názvy: Withdrawal from contract
Autoři: Severová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Oponent: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23956
Klíčová slova: odstoupení od smlouvy;zánik závazku;řádné plnění;vadné plnění;prodlení;porušení smlouvy.
Klíčová slova v dalším jazyce: withdrawal from a contract;termination of obligation;proper performance;defective performance;delay;violation of a treaty
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na úpravu odstoupení od smlouvy. Je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou stručně charakterizovány veškeré způsoby zániku závazků. Druhá kapitola je věnována současné úpravě odstoupení od smlouvy dle všeobecných ustanovení o závazcích v občanském zákoníku. Třetí kapitola je zaměřena na praktické problémy, které mohou nastat při sjednání vlastního režimu odstoupení od smlouvy. Poslední kapitola je věnována úpravě odstoupení u vybraných smluv, zejména kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovité věci, darovací smlouvě a některým smlouvám uzavíraných se spotřebiteli.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with withdrawal from a contract. The thesis is divided into four parts. In the first part there are characterized all the ways of termination of obligations. The second part deals with current legal adjustment according to the general provisions for liabilities in the Civil Code. The third part of the thesis is focused on practical problems which may appear when the parties negotiate their own contractual conditions for the withdrawal. The last part of the thesis deals with the selected legal adjustment of withdrawal from a contract, particularly bargain and sale, deed of gift and some consumer contract.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Severova_Michaela_2016.pdfPlný text práce971,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Severova.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Severova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Severova.pdfPrůběh obhajoby práce296,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.