Název: Notářský řád za vlády Maxmiliána I.Habsburského
Další názvy: Notarial code during government of Maxmilián I.Habsburský
Autoři: Roháčková, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Oponent: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23988
Klíčová slova: svatá říše římská;notářství;říšský notářský řád;císař maxmilián i.;české notářství;říšský komorní soud
Klíčová slova v dalším jazyce: the holy roman empire;nottary's office;of the empire notarial code;emperor maxmilian i.;nottary's office of czech;of the empire chamber court of law
Abstrakt: Práce pojednává o rozboru Říšského notářského řádu z roku 1512, který ovlivnil vývojové myšlenky ve veřejném pořádku a právním stavu. Další kapitoly jsou doplňující téma a jimi je Svatá říše římská a stav notářství, další kapitola je věnována samotnému císaři Maxmiliánu I. a jeho snaze o reformu v říší, notářství v evropských zemích a české notářství
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deal about analysis of the empire notarial code 1512, which influence developmental idea in public order and legal state. Next chapters are complementary the topic. For example is The Holy Roman Empire and state of nottary's office, next chapter is devoted emperor Maxmilian I. and his in an effort of reformation in empire, nottary's office in European state and nottary's office of Czech.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace- Rohackova.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Rohackova.pdfPosudek vedoucího práce55,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Rohackova.pdfPosudek oponenta práce67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Rohackova.pdfPrůběh obhajoby práce39,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.