Title: Nejvyšší správní soud v soustavě správního soudnictví ČSR do roku 1952
Other Titles: The Supreme Administrative Court in the system of administrative justice Czechoslovakia in 1952
Authors: Lamka, Jan
Advisor: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23991
Keywords: nejvyšší;správní;soud;justice;čsr;vyvoj;systém
Keywords in different language: supreme;administrative;court;justice;csr;evolution;system
Abstract: Existence funkčního správního soudnictví představuje jednu z nezbytných podmínek, kterou musí splňovat každý demokratický a právní stát, neboť patří mezi základní předpoklady pro plnohodnotné uplatňování lidských a občanských práv. Jeho úkolem je zajistit, aby docházelo k respektování práv a právních norem i ve vztazích mezi občany a veřejnou mocí. Nejvyšší správní soud byl v historii našeho správního soudnictví vždy jednou z jeho klíčových součástí a podrobné zkoumání jeho historie nám umožní mnohem lépe pochopit funkci a postavení tohoto soudu v současné právní úpravě.
Abstract in different language: Existence of a functioning administrative justice is one of the necessary conditions that must be fulfilled by any democratic and legal state, as one of the basic prerequisites for full implementation of human and civic rights. Its task is to ensure that there was a respect for the rights and legal norms in relations between citizens and public authorities. The Supreme Administrative Court has in the history of our administrative justice is always one of its key components and detailed examination of its history will allow us to better understand the function and position of this court in the current legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JL.pdfPlný text práce461,26 kBAdobe PDFView/Open
DP - Lamka Jan.pdfPosudek vedoucího práce38,59 kBAdobe PDFView/Open
OP - Lamka Jan.pdfPosudek oponenta práce35,84 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Lamka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce44,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.