Title: Odpovědnost orgánů akciové společnosti
Other Titles: Liability of the company bodies in the joint-stock company
Authors: Moska, Matyáš
Advisor: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Holejšovský Josef, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24004
Keywords: právní odpovědnost;akciová společnost;představenstvo;dozorčí rada;statutární ředitel;správní rada;statutární orgány;kontrolní orgány;péče řádného hospodáře;pravidlo podnikatelského úsudku
Keywords in different language: legal responsibility;join-stock company;board of directors;supervisory board;statutory director;managing board;statutory authorities;supervizory authorities;duty of care;business judgement rule
Abstract: Práce se zabývá odpovědností orgánů akciové společnosti zejména v soukromoprávní rovině, přičemž rozebírá základní povinnosti členů orgánů. Pozornost je věnována též problematice náhrady škody a její komparace s německou právní úpravou.
Abstract in different language: This thesis deals with legal responsibility of joint-stock company organs and their legal duties. The aim of this work is also area of obligation to pay harm and its comparison with german legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Matyas Moska.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Moska-1.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Moska-2.pdfPosudek oponenta práce731,41 kBAdobe PDFView/Open
Moska Matyas.pdfPrůběh obhajoby práce403,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.