Title: Srovnání a organizace dohledu nad finančním trhem jednotlivých zemích EU.
Other Titles: A comparison of the organization of supervision over financial markets in individual EU Member States
Authors: Hrdličková, Libuše
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24010
Keywords: dohled;finanční trh;regulace;evropská unie;centrální banka;systémy regulace a dozoru
Keywords in different language: supervision;financial market regulation;the european union;the central bank;supervision systems of financial markets
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vypracování modelů dohledu používaných v Evropské unii, v porovnání jejich použití a charakteristiky trhu- zde jsem definovala i jeho hlavní funkce. Dále jsem nastínila vznik dozorčího orgánu, jeho činnosti, základní charakteristiky, rysy, a v neposlední řadě také cíle. Hlavní cíl mé práce je popis a komparace systémů používaných v zemích EU.
Abstract in different language: In my diploma thesis I aim to define models of supervision used in the European Union and compare their use. The financial market is highly complex. I discuss the characteristics of the market and define its main functions. Essential part of the supervision and regulation of financial markets is the central banks so my thesis I outline the formation of a supervisory authority, its activities, basic characteristics, features, and last but not least also the goals. Main purpuse of my thesis is description and comparation of the systems used in the EU countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Libuse HRDLICKOVA.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Hrdlickova.pdfPosudek vedoucího práce128,85 kBAdobe PDFView/Open
op. Hrdlickova.pdfPosudek oponenta práce132,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hrdlickova.pdfPrůběh obhajoby práce176,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.