Title: Ochranné prvky bankovek
Other Titles: Protective elements of banknotes
Authors: Křížová, Monika
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24015
Keywords: peníze;mince;bankovky;nominální hodnota;euro;euromince;eurobankovky;eurozóna;ochranné prvky;vodoznak;okénkový proužek;mikrotext;ochranná vlákna;soutisková značka;opticky proměnlivá barva;skrytý obrazec;iridiscentní pruh;padělání;padělatelé;praní špinavých peněz
Keywords in different language: money;coins;banknotes;nominal value;euro;euro coins;euro banknotes;eurozone;security features;watermark;windowed thread;microtext;security fibers;registration mark;color-shifting print;secret image;a glossy stripe;falsification;forger;dirty money laundering
Abstract: Nejdřív se tato diplomová práce "Ochranné prvky bankovek" zaměřuje na historii peněz (bankovek a mincí) v České republice. Třetí kapitola popisuje jednotlivé ochranné prvky českých bankovek, jejich vývoj a jednotlivé techniky tisku, které se používají při výrobě bankovek. Čtvrtá kapitola je zaměřena především na historii vzniku eura, vývoj eurobankovek a jejich jednotlivé série. Součástí této kapitoly je také popis evropských mincí, včetně tzv. národních stran jednotlivých členských států eurozóny. V páté kapitole jsou popsány jednotlivé ochranné prvky eurobankovek a euromincí. Poslední šestá kapitola obsahuje začátky padělatelství, jeho vývoj, možné způsoby padělání ochranných prvků, praní špinavých peněz a rady, co dělat s podezřelou bankovkou.
Abstract in different language: In the first part, this thesis "The security features of banknotes" focuses on the history of money (banknotes and coins) in the Czech Republic. The third chapter describes various security features of Czech banknotes, their development and various printing techniques that are used in the production of banknotes. The fourth chapter is focused on the history of Euro, the development of Euro banknotes and their series. This chapter includes also the description of Euro coins with the custom national sides of the member states of Euro zone. Fifth chapter describes the various security features of Euro banknotes and coins. The last chapter contains the beginnings of money falsification, its development and possible ways how to falsify the security features, dirty money laundering and advice on what to do with a suspect banknote.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
Krizova ved. p..pdfPosudek vedoucího práce98,49 kBAdobe PDFView/Open
Krizova op.p..pdfPosudek oponenta práce105,35 kBAdobe PDFView/Open
protokol Krizova.pdfPrůběh obhajoby práce81,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.