Title: Daň z přidané hodnoty a přenesená daň pod vlivem práva EU
Other Titles: Value added tax and reverse charge under under the influence of EU law
Authors: Krupičková, Lucie
Advisor: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24018
Keywords: dph;přenesená daňová povinnost;daňové podvody;evropská unie;česká republika;slovensko
Keywords in different language: vat;reverse charge;tax fraud;european union;czech republic;slovakia
Abstract: Práce se zaobírá tématikou daní z přidané hodnoty, přenesenou daní a vlivem práva Evropské unie na tuto oblast daňového systému. V práci je popsán daňový systém, jak funguje DPH a přenesená daň v České republice a co přinesla harmonizace daní. Dále je o DPH na Slovensku, aby bylo možné porovnat české a slovenské DPH. Kapitola o daňových podvodech se zaobírá bojem proti daňovým podvodům a jak je eliminovat.
Abstract in different language: The thesis is about value added tax, reverse charge and the impact of European Union law on tax system. In thesis there is tax system, how VAT and reverse charge in Czech Republic works and what tax harmonization brought. The thesis is also about VAT in Slovakia, because of comparison Czech and Slovak VAT. The chapter about tax fraud is about how to fight with tax fraud and how to eliminate them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lucie Krupickova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Krupickova ved. p..pdfPosudek vedoucího práce141,38 kBAdobe PDFView/Open
protokol Krupickova.pdfPrůběh obhajoby práce107,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek Krupickova op.p..pdfPosudek oponenta práce95,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.