Název: Soubor tří závěsných obrazů a ručně malované tapety
Další názvy: Set of three hanging pictures and hand painted wallpaper
Autoři: Bohuslavová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2402
Klíčová slova: tapety;ornament;neoplasticismus;geometrická abstrakce;dekorativní kompozice;vzpomínka
Klíčová slova v dalším jazyce: wallpaper;ornament;neoplasticism;geometric abstraction;decorative composition;memory
Abstrakt: Cílem mé práce bylo vytvořit dekorativní tapety do interiéru a k nim tři závěsné obrazy. Jako námět pro obrazy i tapety mi sloužily lidské vzpomínky a jejich strukturování. Obrazy zachycují právě tento princip ukládání a vybavování vzpomínek. Hlavní inspirací mi byly umělecké směry počátku 20. století, které se zabývaly geometrickou abstrakcí, především neoplasticismus Peita Mondriana. V prvních kapitolách textu jsem se věnovala tapetám a ornamentu. Další kapitola popisuje psychologické hledisko, vliv barev, tvarů a rytmu na naše vnímání. Nechybí tu ani základní pravidla barevného řešení interiéru. Následující kapitola pak popisuje umělecké směry zabývající se geometrickou abstrakcí, které mi při práci sloužily jako inspirace. Závěr práce tvoří popis postupu vlastní tvorby, inspirační zdroje a didaktická část.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of my thesis is to create indoor decorative wallpapers and three hanging paintings matching to them. As the theme for the paintings and wallpapers I used human memories and their structure. The paintings depict this principle of saving and remembering such memories. As the main inspiration I used the artistic movements of the beginning of the twentieth century, especially Peit Mondrian?s Neoplasticism, dealing with the geometric abstraction. The first chapters deal with the wallpapers and ornaments. Next chapter describes the psychological point of view, the influence of colours, shapes and the rhythm on our perception. The basic rules of indoor colouring are also mentioned. In the following chapter, the artistic movements dealing with geometrical abstraction and being used as my inspiration are described. The conclusion includes the description of production procedure, the inspirational sources and the didactic part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bohuslavova denisa DP.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohuslavova Denisa - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohuslavova Denisa - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce926,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohuslavova Denisa - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce405,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.