Title: Vývoj institutu státního občanství na území ČR
Other Titles: Institutional development of citizenship in the territory of the Czech Republic
Authors: Čechurová, Barbora
Advisor: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Referee: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24023
Keywords: státní občanství;vývoj státního občanství;domovské právo;právo opce;ústavněprávní úprava;zákonná úprava;práva a povinnosti občanů;nabývání a pozbývání státního občanství;bipolitismus;apatrismus;euroobčanství
Keywords in different language: citizenship;development of citizenship;home right;option right;constitutional antecedent;statutory antecedent;citizen´s rights and duties;acquisition of citizenship;loss of citizenship;dual citizenship;stateless;eu citizenship
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vývoj institutu státního občanství v kontextu historie vzniku českého státu. Úvodní kapitoly popisují obecně pojem státního občanství, bipolitismus, apatrismus a euroobčanství. Následující část obsahuje teoretický popis jednotlivých etap státního občanství, včetně možností jeho nabývání a pozbývání. Poslední část práce, část praktická, se věnuje analýze a komparaci jednotlivých etap státního občanství a komparaci české právní úpravy de lege lata s německou právní úpravou de lege lata.
Abstract in different language: This bachelor´s work is focused on the institutional development of citizenship in the territory of the Czech Republic. The first chapters describe general term of the citizenship, dual (multiple) citizenship, stateless and the citizenship of the European Union. The next part includes theoretical description of the individual periods the citizenship´s, including acquisition of citizenship and loss of citizenship. The last part of this work, the practical part, devotes to the analysis and comparison of the individual periods the citizenship´s and the comparison of the Czech legislation de lege lata with the German legislation de lege lata.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Cechurova.B._pdf.pdfPlný text práce779,02 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova VO.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Cechurova FO.pdfPosudek oponenta práce930,02 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce446,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.