Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPezl Tomáš, JUDr.
dc.contributor.authorByszowiec, Marián
dc.contributor.refereeKřivka Tomáš, Mgr.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:10Z-
dc.date.available2015-9-23
dc.date.available2017-02-21T09:40:10Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier66584
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24024
dc.description.abstractTato práce se zabývá jedním ze základních lidských práv, a to právem na příznivé životní prostředí, jeho obsahem, významem, historií a zakotvením jak v českém, tak v mezinárodním právu. Významná část je věnována možnosti jeho uplatnění s ohledem na stávající tuzemskou právní úpravu. V návaznosti na to práce pojednává o otázce, zda právnickým osobám svědčí hmotné právo na příznivé životní prostředí, či nikoliv, a to zejména ve vztahu k legitimaci při soudní ochraně. Dále se zabývá konkrétními nástroji soudní ochrany a možnostmi přístupu k informacím o stavu životního prostředí. Praktická část je zaměřena na překročení imisních limitů v ovzduší v Moravskoslezském kraji, neboť se jedná o aktuální problematiku, která dosud nebyla uspokojivě vyřešena (navrácením vypouštěných imisí do patřičných mezí), Na to navazuje další část práce, rovněž praktická, a to nastíněním možností soudní ochrany tohoto práva. Tj. jaké konkrétní prostředky soudní ochrany se zde nabízejí k uplatnění.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávo na příznivé životní prostředícs
dc.subjectlistina základních práv a svobodcs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectochrana ovzdušícs
dc.subjectznečištění ovzdušícs
dc.subjectimisecs
dc.subjectlidská právacs
dc.subjectsoudní ochranacs
dc.titlePrávo na příznivé životní prostředí - možnost jeho uplatnění s ohledem na současnou právní úpravucs
dc.title.alternativeRight to the enviroment - possibilities of its application in the current Czech legal orderen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with issues of fundamental human right to the environment. It tries to describe a concept meaning, an importance of right to environment, its history and bases of these rights in the Czech legal order and in the international law. Another significant part of the thesis describes possibilities of its application in the current Czech legal order. In a relationship to this issue, the thesis tries to solve the problem of legal entities and their right to the environment, especially in regard to access for judicial protection. It further describes a particular instrument of a judicial protection of the substantive right and an access to information about a quality of the environment. The practical part of the thesis is focused on broken air limit of pollution in the Moravian-Silesian region, because it is a current issue that has not been satisfactorily solved (return of the pollution level to a legal size). It is followed by a description of specific legal remedies which can be applied to a protection of the broken right.en
dc.subject.translatedright to the environmenten
dc.subject.translatedcharter of fundamental rights and freedomsen
dc.subject.translatedenvironmenten
dc.subject.translatedatmosphere protectionen
dc.subject.translatedair pollutionen
dc.subject.translatedimmissionen
dc.subject.translatedhuman rightsen
dc.subject.translatedjudicial protectionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marian Byszowiec - Pravo na priznive zivotni prostredi - moznost jeho uplatneni s ohledem na soucasnou pravni upravu.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Byszowiec PE.pdfPosudek vedoucího práce974,38 kBAdobe PDFView/Open
Byszowiec KR.pdfPosudek oponenta práce921,7 kBAdobe PDFView/Open
Byszowiec prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce415,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.