Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorThomková, Kateřina
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-2-10
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:22Z-
dc.date.available2014-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:22Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-31
dc.identifier64177
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24032
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá etikou úředního jednání. Cílem této práce bylo v první řadě porovnat mezinárodně uznávaná kritéria etických kodexů s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy vydaným Ministerstvem vnitra České republiky v roce 2012. Druhým cílem práce bylo načrtnout normy jednání a oděvních standardů pro prostředí veřejné správy.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectetikacs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectkodexcs
dc.subjectdress codecs
dc.subjectjednánícs
dc.subjectkorupcecs
dc.titleEtika úředního jednánícs
dc.title.alternativeEthics of official actingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of bachelor thesis as to describe the ethics o the official act. The aim of this study was primarily to compare internationally accepted criteria of codes of ethics Code of Ethics officials and public employees issued by the Ministry of the Interior of the Czech Republic in 2012. The second objective was to outline standards of conduct and clothing standards for public servants.en
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedcodeen
dc.subject.translateddress codeen
dc.subject.translatedofficial acten
dc.subject.translatedcorruptionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp thomkova.pdfPlný text práce861,85 kBAdobe PDFView/Open
Thomkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce615,73 kBAdobe PDFView/Open
Thomkova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce534,8 kBAdobe PDFView/Open
Thomkova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce321,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.