Title: Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě
Other Titles: Main activities of human resources department in public administration
Authors: Jancík, Milan
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24033
Keywords: management;personální oddělení;personální činnosti;zaměstnanec;magistrát
Keywords in different language: management;human resources department;personal activities;clerks;magistrát
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě" je rozbor hlavních činností personálního oddělení vybraného statutárního města. První kapitoly této práce se zaměřují na teoretickou část, na vymezení pojmů management, řízení lidských zdrojů, historii personálního řízení v české Republice a zhodnocení současného stavu personálního řízení ve veřejné správě. Další části této bakalářské práce se zabývají charakteristikou personálních a dalšími činností některých statutárních měst v České republice a analýzou činností personálního oddělení. Dále jsou v práci analyzovány stěžejní činnosti personálního oddělení Magistrátu města Liberec. V poslední části práce je provedeno zhodnocení dopadu nově přijatého služebního zákona na činnosti úředníků a personálního oddělení ve veřejné správě.
Abstract in different language: This Bachelor thesis focuses on analysis and description of the major activities of personal department in public administration. The first part of this thesis describes the theory of management, personal management, the history of and development of personal management in public administration and evaluates the current state of in the czech public administration. The next part of this work focuses on the characteristic of the core personal and support activities of some statutory cities. The last part of this thesis evaluates the impact of the law no. 234/2004 on clerks and activities of human resource department in public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jancik.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Jancik - VP.pdfPosudek vedoucího práce387,58 kBAdobe PDFView/Open
Jancik - OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Jancik - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.