Title: Obec s pověřeným obecním úřadem.
Other Titles: Municipalities with commissioned municipal offices
Authors: Holinka, Jiří
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24035
Keywords: veřejná správa;samospráva;obec;orgány obce;kontrola činnosti obce;samostatná působnost obce;přenesená působnost obce;pověřený obecní úřad
Keywords in different language: public administration;self-government;municipality;municipal authorities;supervision of municipalities' operation;municipality's self-governing powers;municipality's delegated powers;commissioned municipal office
Abstract: Předložená bakalářská práce na téma "Obec s pověřeným obecním úřadem" se zabývá právní úpravou obcí tohoto typu. První část je teoretickou základnou, ve které jsou rozebrány pojmy veřejná správa, samospráva, obec, její orgány a dále kontrola činnosti obcí a celkový pohled na Českou republiku. Ve druhé části jsou na konkrétním příkladu města Čelákovice charakterizovány jednotlivé činnosti, které spadají do samostatné působnosti obce a které do přenesené působnosti obce. Cílem předložené bakalářské práce je na základě teoretických poznatků posoudit fungování dané obce s pověřeným obecním úřadem.
Abstract in different language: The bachelor thesis titled "Municipality with Commissioned Municipal Office" deals with legislation related to this type of municipality. The first part of the thesis forms a theory base analysing such terms as public administration, self-government, municipality and its bodies, supervision of municipalities' operation, as well as a general overview of the Czech Republic. By using the real example of the city of Čelákovice, the second part of the thesis demonstrates which activities of a municipality fall within the scope of self-governing powers or within the delegated powers. Drawing upon the theoretical knowledge, the objective of this bachelor thesis is to assess the operation of the given municipality with commissioned municipal office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Holinka - VP.pdfPosudek vedoucího práce598,69 kBAdobe PDFView/Open
Holinka - OP.pdfPosudek oponenta práce683,78 kBAdobe PDFView/Open
Holinka - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce331,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.