Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTriner Petr, JUDr.
dc.contributor.authorJarošová, Adriana
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:26Z-
dc.date.available2015-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier67267
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24044-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá dozorem nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Vydáváním obecně závazných vyhlášek dochází k realizaci ústavně zaručeného práva obce při výkonu samosprávy. Jedná se o pravomoc obcí, která je aplikovaná jednotlivými obcemi České republiky a tím ovlivňuje a zasahuje do běžného života občanů obce. V úvodu bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy a obce. Hlavní část práce je věnována dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, který je vykonáván Ministerstvem vnitra České republiky. V závěru práce se věnuji řízení před Ústavním soudem ve věci rušení obecně závazných vyhlášek a konkrétnímu judikátu, kterým byl zamítnut návrh Ministerstva vnitra na zrušení konkrétních ustanovení obecně závazné vyhlášky města Jeseník.cs
dc.format46 s. (116 378 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobecně závazné vyhláškycs
dc.subjectobcecs
dc.subjectdozor nad obecně závaznými vyhláškamics
dc.subjectústavní soudcs
dc.subjectveřejná správacs
dc.titleObecně závazné vyhlášky - dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcícs
dc.title.alternativeGenerally binding ordinances - supervision over issuance and content of generally binding ordinances of the municipalitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávní specializace
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis are the generally binding ordinances and supervision over issuance and content of the generally binding ordinances of the municipalities. They are a result of the realization of the right to self-government and they are an important part of the legal order of the Czech republic. The main chapter is devoded to supervision over the generally binding ordinances. The supervision is performed by the Department of the Interior of the Czech republic. The constitutionality of generally binding ordinances has the power to control only The Constitutional Court.en
dc.subject.translatedgenerally binding ordinancesen
dc.subject.translatedmunicipalitiesen
dc.subject.translatedsupervision over generally binding ordinancesen
dc.subject.translatedthe constitutional courten
dc.subject.translatedpublic administrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAROSOVA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova - VP.pdfPosudek vedoucího práce815,35 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova - OP.pdfPosudek oponenta práce576,87 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce307,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.