Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics official meeting
Authors: Pavlíčková, Klára
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24048
Keywords: veřejná správa;etika;úřední jednání;úřední osoba;korupce;protikorupční opatření
Keywords in different language: public administration;ethics;administrative behaviour;public servant/official;corruption;anti-corruption measures
Abstract: Tato bakalářská práce nese téma etika úředního jednání, která je v dnešní době součástí české veřejné správy. Nejprve se zaměřuji na celkové pojetí veřejné správy, poté přecházím přes oblast etiky a psychologie osobnosti k aktuální právní úpravě postavení úředníků veřejné správy a etickým kodexům. V poslední části práce přibližuji oblast korupce a lobbingu, tedy současného problému veřejné správy.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor Thesis is ethics of administrative behaviour of public servants, which is a part of the Czech public administration. The first part of the thesis deals with the overall concept of public administration. It is followed by a part focused on ethics and psychology of an individual and finally on the current legislation related to the status of public servants and the ethic codes. The last part relates to corruption and lobbing, the current problem of public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etika uredniho jednani - Pavlickova Klara, 2016.pdfPlný text práce498,81 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova - VP.pdfPosudek vedoucího práce593,44 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova - OP.pdfPosudek oponenta práce770,51 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce316,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.