Title: Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě
Other Titles: The main activities of the personnel Department in the public administration
Authors: Stará, Zuzana
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24050
Keywords: veřejná správa;personalistika;personální oddělení;činnosti personálního oddělení;personální informační systém
Keywords in different language: public administration;human resources;personel department;actvities of human resources;human resources information system
Abstract: Tématem bakalářská práce jsou "Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě". Práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejná správa, personalistika, personální oddělení, personální informační systém a především činnosti personálního oddělení. Nejprve definuje činnosti personálního oddělení v širším okruhu. V závěru, za pomoci získaných poznatků, rozlišuje právě takové činnosti, které by měly být klíčové pro personální oddělení ve veřejné správě.
Abstract in different language: Bachelor thesis is "The main activities of the personnel Department in the public administration". The thesis includes basic definitions of public administration, human resources, personnel department, human resources information system and especially activties of human resources. At first thesis define activities of human resources in wider perspective. And in the end, with the help of lessons learned, distinguishes just those activities which should be most importatnt for personnel department in the public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Stara Zuzana.pdfPlný text práce673,36 kBAdobe PDFView/Open
Stara - VP.pdfPosudek vedoucího práce406,41 kBAdobe PDFView/Open
Stara - OP.pdfPosudek oponenta práce591,4 kBAdobe PDFView/Open
Stara - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce316,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.