Title: Správa na úseku zaměstnanosti
Other Titles: The Employment Administration
Authors: Šambergerová, Kateřina
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24054
Keywords: veřejná správa;správa na úseku zaměstnanosti;úřady práce;agentury práce;podpora v nezaměstnanosti;podpora při rekvalifikaci;zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Keywords in different language: public administration;employment administration;employment departments;employment agencies;unemployment compensation;requalification compensation;employment of persons with disabilities
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Správa na úseku zaměstnanosti". Tato bakalářská práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a správy na úseku zaměstnanosti. Dále popisuje instituce veřejné správy. Následující část této bakalářské práce pojednává o problematice nezaměstnanosti, o úřadech práce, agenturách práce, podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci. Závěrečná část této bakalářské práce popisuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato část není pouze teoretická. Ukazuje, jak je to se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ve firmě MD Elektronik spol. s r.o.
Abstract in different language: The topic of bachelor thesis is "The Employment Administration". The thesis includes basic definitions of public administration and the employment administration. It also describes the governance institutions. The following part of this bachelor thesis is about unemployment issue, employment departments, employment agencies, unemployment compensation and requalification compensation. The final part of this thesis discusses about employment of persons with disabilities. This part is not only theoretically. The thesis showes how persons with disabilites work in the MD Elektronik spol. L.L.C.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - finalni verze.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Sambergerova - VP.pdfPosudek vedoucího práce411,32 kBAdobe PDFView/Open
Sambergerova - OP.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Sambergerova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce306,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.