Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKocánková, Petra
dc.contributor.refereeDittrich Michal, Mgr.
dc.date.accepted2016-5-9
dc.date.accessioned2017-02-21T09:41:01Z-
dc.date.available2014-6-24
dc.date.available2017-02-21T09:41:01Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-31
dc.identifier61762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24057
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá specifickou oblastí pracovněprávních vztahů a to právní úpravou pracovněprávních vztahů s cizím prvkem. Nejprve jsou stručně vymezeny stěžejní pojmy práce se zaměřením na jednotlivé složky pracovněprávních vztahů, dále je vymezen cizí prvek, kolizní normy, hraniční určovatelé a v neposlední řadě také prameny právní úpravy vztahující se k danému tématu.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpracovní právocs
dc.subjectcizí prvekcs
dc.subjectpracovněprávní vztahycs
dc.subjectpovolení k pobytucs
dc.subjectvysílání a zaměstnávání pracovníkůcs
dc.subjectkolizní normycs
dc.subjectvolba právacs
dc.titleCizí prvek v pracovněprávních vztazíchcs
dc.title.alternativeForeign element in labor relationsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis deals with the specific area of labor relations, it is the legislation of labor relations with a foreign element. First, briefly defines key concepts of work focusing on individual components of labor relations, furthermore foreign element, criteria and the sources of law relating to the topic are defined.en
dc.subject.translatedlabour lawen
dc.subject.translatedforeign elementen
dc.subject.translatedlabor relationsen
dc.subject.translatedresidence permitsen
dc.subject.translateddelegation and employment of workersen
dc.subject.translatedconflict of lawsen
dc.subject.translatedchoice of law.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce550,16 kBAdobe PDFView/Open
Kocankova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kocankova-2.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kocankova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce342,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.