Title: Diskriminace zdravotně postižených v oblasti výkonu závislé práce
Other Titles: Discrimination of people with disabilities in dependent employment
Authors: Albl, Sebastián
Advisor: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24059
Keywords: osoba zdravotně postižená;diskriminace;právní úprava;pracovní poměr;začlenění;právní ochrana
Keywords in different language: disabled people;discrimination;legislation;employment;integration;legal protection
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou diskriminace zdravotně postižených v oblasti výkonu závislé práce. Vymezuji základní pojmy týkající se diskriminace, její dělení a formy. Uvádím nejdůležitější právní dokumenty obsahující právní úpravu v oblasti diskriminace. Popisuji, jak je tato problematika řešena v českém i mezinárodním právu a jaké jsou formy ochrany před diskriminací. Věnuji se i možnostem, které stát poskytuje pro začlenění zdravotně postižených lidí do pracovního procesu. V poslední části se zabývám zejména soudní ochranou těchto osob ve vnitrostátním ale i mezinárodním právu.
Abstract in different language: In this work I analyze the problem of employment discrimination against people with disabilities. I lay out the basic definitions of discrimination, its division and forms. The most important legal documents that contain legislation concerning discrimination are presented. I describe the way this problem is treated in Czech as well as international law and what are the forms of protection against discrimination and possibilities that are offerd by the state in order to integrate the disabled into working process. In the last part I deal mostly with judicial protection of disabled in both domestic and international law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Sebastian Albl.pdfPlný text práce678,05 kBAdobe PDFView/Open
Albl-1.pdfPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Albl-2.pdfPosudek oponenta práce212,25 kBAdobe PDFView/Open
Albl Sebastian.pdfPrůběh obhajoby práce336,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.