Title: Implementace projektového vyučování do předmětu Informační a komunikační technologie na základní škole
Other Titles: Implemention of Project-Based Learning for ICT subject at Elementary school level
Authors: Ondrejčík, Jakub
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24093
Keywords: realizace;implementace;projekt;projektová výuka;informační;komunikační;technologie;problematika realizace;problematika implementace;faktory;role učitele;role žáka;klima třídy;vektorová grafika;informace;vyhledávání;zpracování;využití
Keywords in different language: implementation;dilemma;project;project based learning;pbl;elementary school;vector graphics;internet
Abstract: Tato práce popisuje problematiku, která se týká projektové výuka a její realizace na základní škole v předmětu Informační a komunikační technologie. Práce obsahuje základní pojednání o projektové výuky včetně jejích základních rysů a znaků. Pomáhá tak čtenářům pochopit, co projekt doopravdy je a s jakými problémy se může vyučující setkat, pokud se rozhodne implementovat projektovou výuku do předmětu Informační a komunikační technologie. Tyto problémy pak tato práce rozebírá a popisuje. Obsahem této práce jsou také čtyři nově vzniklé projekty, které byly vytvořeny pro předmět Informační a komunikační technologie. Současně popisuje průběh realizace těchto projektů na vybrané základní škole.
Abstract in different language: This thesis describes dilemma that matters Project Based Learning and its implementation in subject Information and communication technologies. It contains facts about PBL and It includes description of main signs of this method. It helps to understand what project really is. Because many people call project every method that is different then frontal education. This is why we have focused on characteristics of project as itself and on his main signs also. This thesis also includes description of problems that are relating to implementation of PBL at Elementary school level. There are many elements that affect implementation of PBL at school. In this thesis we have described these elements for teacher would know the problems that are related to implementation of PBL. Four new projects were created by us and they were created for ICT subject. First of them is focused on vectro graphics. The second one is focused on algorithm and algorithmic way of thinking. In the third project the attention is concentrated on vector graphics and working with information also. The last project is about working with camera and following photographs adjusting. In this thesis we describe how the implementation was proceeded at choosed school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ondrejcik.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Jakub Ondrejcik (2016).pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Ondrejcik_DP_posudek_oponenta_Filipi_2016.pdfPosudek oponenta práce236,37 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Ondrejcik324.pdfPrůběh obhajoby práce165,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.