Název: Sledování pohybových aktivit a aktivního životního stylu u žáků Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech
Další názvy: Monitoring of physical activities and active lifestyle in students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy
Autoři: Straka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24097
Klíčová slova: aktivní životní styl;adolescent;životní styl;pohybová aktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: active lifestyle;adolescent;lifestyle;physical activity
Abstrakt: Práce informuje o pohybovém režimu žáků na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Do výzkumu se zapojily dvě třídy šestých ročníků víceletého gymnázia. Žáci ve věku 16 až 17 let nosili v průběhu tří dnů hrudní pás a akcelerometr ActiTrainer, který snímal jejich pohybovou aktivitu (PA) a srdeční frekvenci. PA byla u žáků monitorována také pomocí krokoměrů a to po dobu jednoho týdne. Výsledky popisují úroveň PA žáků během dne i v rámci celého týdne.
Abstrakt v dalším jazyce: The study informs about the physical activity of students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy. Two classes of sixth grade were involved in the research. Adolescents in age 16 to 17 wore during the three days the chest strap and accelerometer ActiTrainer, which measured their physical activity (PA) and heart rate. PA of students was also monitored using pedometers for a period of one week. The results describe the level of PA of students during the day and throughout the week.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jiri Straka.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRAKA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce119,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRAKA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce159,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRAKA J..pdfPrůběh obhajoby práce67,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.