Title: Hudebně-pohybové hry na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Musically-motional games at primary school
Authors: Večeřová, Jaroslava
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kolovská Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24103
Keywords: mladší školní věk;pohyb;rozvoj;hra;spojení pohybu s hudbou;základní taneční kroky;hudebně vyjadřovací prostředky;improvizace pohybu;pohybová a taneční průprava;taneční a pohybové hry
Keywords in different language: younger school age;movement;development;game;conection of movement with music;basic dance steps;musical means of expression;improvisation movement;movement and dance preparation;dance and movement games
Abstract: Diplomová práce se zabývá významem a využitím tanečních a pohybových her s hudbou v 1. a 2. třídě ZŠ. V teoretické části jsem popsala specifika mladšího školního věku, význam pohybu i her a jejich propojení s hudbou. V praktické části jsem vytvořila zásobník her, které využívám ve své praxi nebo mi přišly zajímavé svým námětem či pohybovým ztvárněním. Hry jsem poté vyzkoušela s dětmi a popsala jejich reflexi. Vytvořený zásobník by měl být návodem a inspirací vyučujícím a vedoucím zájmových kroužků. Dále je součástí práce vytvořený dotazník pro učitele 1. stupně, který zjišťoval, v jaké míře využívají taneční a pohybové hry s hudbou ve svých hodinách. Smyslem dotazníku bylo shromáždění potřebných informací, i zamyšlení nad přínosem a cílem těchto her.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the topic of dance and movement games with music for the firs and second year of elementary school, their benefit and utilization at schools and interest education. In the theoretical part I have described the specifics of pupils of younger school age, the importance of movement and games and their connection to music. Next I have described musical means of expression and dance and movement training. In the partical part I have assembled a collection of games arranged in chapters according to their orientation. The collection oan be used as inspiration for teachers. I have tested the games in practice and composed a reflection. The practical part also included creation of a questionnaire for primary school teachers to ascertain implementation of dance and movement games in teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace vecerova PDF.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
VECEROVA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce185,87 kBAdobe PDFView/Open
VECEROVA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce221,12 kBAdobe PDFView/Open
VECEROVA J..pdfPrůběh obhajoby práce48,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.