Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠvátora, Karel
dc.contributor.refereeValach Petr, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:42:26Z-
dc.date.available2014-12-1
dc.date.available2017-02-21T09:42:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-11
dc.identifier64232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24104
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na zhodnocení vlivu předchozí informace na výkon v senzomotorickém testu, na aktivaci nervové soustavy a v důsledku také na sebehodnocení. Testovaní (N=90) dostali v průběhu zadávání testu informaci o tom, že je nadcházející úkol vysoce náročný nebo velice snadný. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíly ve výkonech i sebehodnocení, v případě aktivace nervové soustavy byla stanovena malá věcná významnost. Skupina testovaných ovlivněných informací o vysoké obtížnosti úkolu dosahovala lepších výkonů, byla u nich zjištěna nižší aktivace nervové soustavy a vyšší sebehodnocení.cs
dc.format58 s. (91 306 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvstupní informacecs
dc.subjectzrcadlové kreslenícs
dc.subjectaktivační úroveňcs
dc.subjectelektrodermální aktivitacs
dc.titleTestování koordinace v závislosti na vstupní informacics
dc.title.alternativeTesting coordination depending on the input informationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work focuses on the evaluation of influence of previously provided information on sensorimotor test performance, nervous system activation and consequently on self-evaluation. When provided the test instructions, the subjects (N=90) received information that the upcoming task is either highly difficult or very easy. The results show significant differences in performance and self-evaluation. Between previously provided information and activation of the nervous system was determined little factual significance. The group of subjects influenced by the information about great difficulty of the task performed better and had lower nervous system activation and higher self-evaluation.en
dc.subject.translatedpreviously provided informationen
dc.subject.translatedmirror drawing testen
dc.subject.translatedarousalen
dc.subject.translatedelectrodermal activityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Svatora_Karel.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
SVATORA K. - OP.pdfPosudek oponenta práce161,34 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,51 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA K..pdfPrůběh obhajoby práce61,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.