Title: Interference ve školní praxi
Other Titles: Interference in a school practise
Authors: Berná, Lucie
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24136
Keywords: interference;fonetická interference;grafická interference;ruský jazyk
Keywords in different language: interference;phonetic interference;graphic interference;russian language
Abstract: Diplomová práce nabízí přehled a analýzu problematických jevů v oblasti fonetiky a grafiky v ruském jazyce, které vznikají vlivem interference. Díky rozboru těchto chyb a zaměření se na problematické jevy způsobující žákům obtíže, jsou sestavena vhodná cvičení pro žáky, která slouží k redukci nebo úplnému odstranění chyb. Diplomová práce nabízí i rozbor učebnice ruského jazyka v rámci vybrané problematiky. Uvedené příklady cvičení mohou posloužit k procvičování začínajícím žákům, stejně tak i učitelům jako vhodný doplňkový materiál do hodin ruštiny.
Abstract in different language: The thesis deals with knowledge and analysis of problematic issues in phonetic and graphic areas of Russian language which are caused by interference. Analysis of the mistakes and focus on problematic issues help to form appropriate exercises for students which help to reduce or straight eliminate the mistakes. The thesis analyse a schoolbook of Russian language in both problematic areas. Examples of exercises can help to beginners to practice Russian language and also be used as additional material in lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interference ve skolni praxi - L. Berna.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Berna - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce909,71 kBAdobe PDFView/Open
Berna - pos Ryk - opon.pdfPosudek oponenta práce674,79 kBAdobe PDFView/Open
Berna - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce306 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.