Title: Využití prvků canisterapie u integrovaných žáků na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Use of Canistherapy Elements in Children with Disabilities integrated in Primary Schools
Authors: Vurmová, Pavlína
Advisor: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Referee: Novotná Lenka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24145
Keywords: canisterapie;pes;integrovaný žák;kazuistika;vzdělávání
Keywords in different language: canistherapy;dog;disabled student in integrated class;casuistry;education
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá canisterapií a jejím využitím u integrovaných žáků na prvním stupni základních škol. V teoretické části obecně přibližuje animoterapii a celkově mapuje canisterapii z hlediska její historie, typů, forem a technik. V části praktické se pomocí dotazníkového šetření zaměřuje na informovanost učitelů 1. stupně ZŠ o canisterapii, na jejich zkušenosti s touto problematikou a na názory na ni. Cílem práce je upozornit na canisterapii a její přínos pro člověka. Zároveň se může stát inspirací pro pedagogy, kteří mají ve třídě integrovaného žáka.
Abstract in different language: This master´s thesis deals with a canistherapy and its usage in elementary schools as a tool for efficient integration of disabled children. In the theoretical section animotherapy and canistherapy are generally described from several perspectives such as history, distribution, and methodology. In the experimental section of the thesis an actual research study is presented. It focuses on teachers´ and lecturers´ knowledge of canistherapy, as well as their practical experiences. The goal of this thesis is to positively influence teachers and general public to think about the advantages of canistherapy as an effective tool for special educations. It can be also used as a guide for teachers working with disabled students in integrated classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vurmova_Pavlina.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Vurmova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,89 kBAdobe PDFView/Open
Vurmova - oponent.pdfPosudek oponenta práce244,67 kBAdobe PDFView/Open
Vurmova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.