Název: Poruchy příjmu potravy v dětském věku
Další názvy: Eating disorders by the children
Autoři: Benešová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Novotná Lenka, PhDr.
Oponent: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24151
Klíčová slova: mentální anorexie;mentální bulimie;poruchy příjmu potravy;terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: mental anorexia;mental bulimia;eating disorders;therapy
Abstrakt: Diplomová práce "Poruchy příjmu potravy v dětském věku" se zabývá problematikou poruch příjmů potravy, především se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii. Zaměřuje se na jejich etiologii, symptomy, epidemiologii i na možnosti jejich léčby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má celkem šest kapitol, první kapitola se věnuje atypickým a nespecifickým poruchám příjmu potravy, dalšími kapitolami jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Předposlední kapitola se zabývá poruchami příjmu potravy u dětí. Poslední kapitola pak popisuje terapie těchto poruch. Cílem praktické části je výzkumné šetření pomocí dotazníku EAT -26, které probíhalo na plzeňské střední škole a zúčastnilo se ho celkem devadesát respondentek. Praktická část byla doplněna o dvě případové studie dvou pacientek, které v dětském věku trpěly mentální anorexií a dokázaly tuto poruchu za pomoci rodiny a přátel zvládnout. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že poruchy příjmu potravy mají vzrůstající tendenci a jsou závažným problémem již u dospívajících dívek.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis Eating Disorders of the children deals with the topic of eating disorders, mainly mental anorexia and mental bulimia. It focuses on etiology, symptoms, and epidemiology and on possibilities of therapy. The thesis is in two parts dividend, practical and theoretical. Theoretical part has chapters, the first one deals with atypical forms of eating disorders, next chapter is concernd with anorexia and bulimia. Penultimate chapter deals with eating disorders by children and the last one describes therapy of disorders. The main goal of practical part is questionnaire survey with EAT-26, which was at Secondary school in Plzeň realized by nineteen respondents. Practical part was completed with two case studies of two women, which suffered from mental anorexia and they overpowered this disorder thanks to family and friends. On the grounds of questionnaire survey was found out, that the tendency of eating disorder gowns up and it is a grave problem by pubescent girls.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ivana Benesova_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - oponent.pdfPosudek oponenta práce347,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.