Title: Zprostředkování morfologického učiva ve spektru učebnic německého jazyka se zacílením na kreativní/herní aktivity
Other Titles: Mediation of morphological curriculum in the spectrum of german language textbooks focusing on creative activities
Authors: Hájková, Alena
Advisor: Šíp Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24161
Keywords: učebnice;hra;kreativita;gramatika;analýza;kritika;hodnocení;typy cvičení;gramatikcká pravidla;definice
Keywords in different language: textbook;playful activities;creativity;analysis;excercises;grammar;definitions
Abstract: Učebnice jsou důležitou součástí vyučování,o níž se vyučující často postatnou měrou při sestavování programu výuky opírá. Z tohoto důvodu je volba učebnice velmi důležitou součástí procesu výuky. Diplomová práce se zabývá nejen jednotlivými komponenty učebnicovách řad, ale i doplňujícími materiály. Nejvíce se však zaměřuje na vlastní analýzu učebnic, a to hned dle několika hledisek. V dalších kapitolách pak charakterizuje pojmy gramatika/morfologie a hra/kreativita. V praktické části je podrobně analyzováno pět učebnic různách nakladatelství, a to především s ohledem na kreativitu při výuce gramatiky.
Abstract in different language: The aim of this Diploma Thesis is to find out and analyze, if there are creativity and playful activities in the textbooks and if there are enough of the playful, creative exercises as meet the requirements of the contemporary teaching. Nowadays, creativity and playful activities in learning process is considered to be suitable for practicing morphology/grammar.The textbooks are some kind of the schema of the classes; the teacher more or less accepts the textbook as the main course schema. For that reason it is important to choose the textbook according to the requirements of the learners as well as the aim of the course. The teacher should analyze the textbook himself, for example on the base of his personal criterion, before he chooses it for the specific group of learners. The creativity clearly should be a part of lessons, among students creativity is considered almost entirely positive. It seems to be more fun than traditional exercises for them. Choosing an interesting theme as well as appropriate creative form of exercise can naturally motivate the learner and this is very important for successful learning of foreign languages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajkova_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce346,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.