Title: Jazyková animace jako prostředek výuky gramatiky?
Other Titles: Language animation as a means of teaching grammar?
Authors: Nejedlá, Lenka
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Referee: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24162
Keywords: jazyková animace;výuka gramatiky;výuka němčiny;hra;motivace;německá gramatika;nepřímý slovosled
Keywords in different language: language animation;teaching grammar;german as foreign language;acquiring grammar;game;motivation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možností aplikace metody jazyková animace na výuku německé gramatiky. První část práce se zabývá problematikou výuky německé gramatiky z historického i současného hlediska. Popisuje základní otázky, myšlenky a studie vztahující se k dané problematice. V další části práce se pojednává o metodě jazyková animace. Jsou zde popsány její cíle, principy a možnosti využití. Empirická část práce zjišťuje efektivitu hracích aktivit, které byly vytvořeny na základě principů jazykové animace, v oblasti výuky gramatiky. Výzkum proběhl ve dvou třídách gymnázia v Klatovech. V závěrečné části práce jsou shrnuty a diskutovány výsledky výzkumu.
Abstract in different language: The present Master Thesis deals with a playful approach in the field of teaching grammar. At the beginning the issue of teaching grammar is described. In addition, the importance of grammar in teaching foreign languages is thematised. A look is taken at conveying grammar in historical perspective and the present discussions are addressed. Further on the method of language animation is introduced.Further on the method of language animation is introduced and a brief look is taken on their main principles. In the next part, playful activities were prepared and further performed at a Gymnasium. As a next step, the efficiency was evaluated and the results were discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MA_Lenka_Nejedla.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Nejedla_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Nejedla_op.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Nejedla_obh.pdfPrůběh obhajoby práce380,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.