Title: Němčina jako třetí jazyk. Jaký vliv má angličtina jako cizí jazyk na Čechy a Češky, kteří se učí německy?
Other Titles: German as a tertial language. What influence has English as a foreign language on Czech people learning German?
Authors: Šenderová, Lenka
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24167
Keywords: deutsch als drittsprache;mehrsprachigkeit;mehrsprachigkeitsdidaktik;transfer;interferenz
Keywords in different language: german as a tertial language;multilingualism;didactics of multilingualism;trasfer;interference
Abstract: Tématem této práce je německý jazyk jako třetí jazyk. Práce se blíže zabývá vícejazyčností a vlivem anglického jazyka na výuku německého jazyka. Je zde vyzdvižena důležitost německého jazyka v České republice. Praktická část navazuje na teoretickou část. Tvoří ji dotazník a didakticko-metodický soubor cvičení, který je založen na využití anglického jazyka ve výuce německého jazyka.
Abstract in different language: The topic of this thesis is German as a tertial language. This work is concerned with multilingualism and the influence of English language on teaching German language. The importance of German language in the Czech Republic is emphasized. The theoretical part is followed by a practical part. It consists of a questionaire and a set of didactic-methodical exercise material that is based on the use of English language in German language lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Senderova_Lenka.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Senderova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Senderova_op.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Senderova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce347,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.