Title: Němci v Berouně a okolí
Other Titles: Germans in and around Beroun
Authors: Berušková, Kateřina
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Ehrenmüller Jürgen
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24169
Keywords: beroun;die deutschen;die tschechen;das zusammenleben;der massaker;die internierung;der internierungslager;die abschiebung;skuhrov;loděnice;vráž u berouna;poučník
Keywords in different language: beroun;germans;czechs;coexistence;massacre;internment;internment camp;transfer;skuhrov;loděnice;vráž u berouna;poučník
Abstract: Tato diplomová práce s názvem "Němci v Berouně a okolí" se zabývá soužitím dvou národnostních skupin, Němců a Čechů, na poměrně malém území v městě Berouně a přilehlých obcích. Tato práce zpracovává toto téma v období od pravěku až do konce tohoto národnostního soužití, ke kterému došlo odsunem Němců z Republiky. Hlavní část práce je věnována konci 2. světové války v jednotlivých obcích a následné internaci Němců v místních internačních táborech. Hlavní zdroj informací použitý k tvorbě této práce je studie Mgr. Jiřího Topinky. Další důležité zdroje jsou archivní materiály ze Státního okresního archivu v Berouně a z obecních kronik.
Abstract in different language: This diploma thesis called "Germans in and around Beroun" deals with the coexistence of people of two different nations, Germans and Czechs, in a quite small area of Beroun and nearby situated villages. This thesis describes this topic in the period from prehistoric times to the end of this coexistence with transfer of Germans out of the republic. Main part of this theses is devoted to the end of the Second World War in some villages and in Beroun and the internment of Germans in local internment camps. The main source of information used to make this thesis was a study written by Mgr. Jiří Topinka. Other important sources were archival materials and local chronicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemci v Beroune a okoli - Beruskova.pdfPlný text práce24,75 MBAdobe PDFView/Open
Beruskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Beruskova_op.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Beruskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce301,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.