Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorTomanová, Marie
dc.contributor.refereeKorytář Jindřich, Ing.
dc.date.accepted2016-5-27
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:43Z-
dc.date.available2014-3-12
dc.date.available2017-02-21T09:43:43Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-6-30
dc.identifier60558
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24182
dc.description.abstractTeoretická část shrnuje historický vývoj šperků a oděvních doplňků. Cílem je podtrhnout významnost různých technik a technologií výroby v historických obdobích. Práce vymezuje kreativitu a konstrukční tvořivost, představuje faktory tvořivosti, metody jejich rozvoje a techniky podporující tvořivost. V rámci metod výzkumu seznamuje s Torranceho testem figur, Urbanovým figurálním testem a tvarovým skládacím testem, které vyhodnocují tvořivou schopnost respondenta. Práce charakterizuje techniky a technologie výroby šperků a oděvních doplňků. Konkrétně se věnuje technikám výroby šperků z kovu, drátu, korálků, smaltu, křišťálové pryskyřice, polymerových hmot, technice Tiffany a poměrně nové technice Steampunk. Jsou představeny moderní nástroje pro návrh a výrobu šperků: 3D frézka, počítačem řízený soustruh, CNC laserová gravírovací technologie a 3D tiskárna. Podrobně je práce zaměřena na technologii 3D tisku. Tato oblast je rozdělena do přehledných kapitol tiskový materiál, parametry 3D tiskáren, software pro tvorbu 3D modelů a tiskárna CubeX. Je poukázáno na možnosti využití 3D tisku v několika odvětvích, zejména v oblasti školství. Práce je doplněna o náměty a návody k výrobě šperků určené pro výuku na základní škole. Při výrobě se používají techniky drátování, šití korálků a 3D modelování. Ve výzkumné části ověřuji vybrané náměty na žácích základní školy. Posouzení je provedeno na základě několika stanovených kritérií. Získané postřehy jsou popsány, zanalyzovány a následně jsou na jejich základě vyvozeny závěry.cs
dc.format122 s. (189 947 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectšperkycs
dc.subjectoděvní doplňkycs
dc.subjecthistorie šperkůcs
dc.subjectkreativitacs
dc.subjecttvořivostcs
dc.subjectkonstrukční tvořivostcs
dc.subjectbrainstormingcs
dc.subjecthobo metodacs
dc.subjectsynektikacs
dc.subjecttechnika výroby šperkůcs
dc.subjectkovové šperkycs
dc.subjectdrátěné šperkycs
dc.subjectgizmocs
dc.subjecttechnika šití korálkůcs
dc.subjectkorálkycs
dc.subjecttwincs
dc.subjectnářadícs
dc.subjectkleštěcs
dc.subjectsmaltovánícs
dc.subjectpryskyřicecs
dc.subjecttiffanycs
dc.subjectpolymerové modelovací hmotycs
dc.subjectsteampunkcs
dc.subjectmoderní nástrojecs
dc.subject3d tiskcs
dc.subject3d tiskárnacs
dc.subjecttechnologie 3d tiskucs
dc.subject3d modelcs
dc.subject3d návrhcs
dc.subject3d modelovánícs
dc.subjectslacs
dc.subjectslscs
dc.subjectfdmcs
dc.subjectlomcs
dc.subjectmateriál pro 3d tiskcs
dc.subjectabscs
dc.subjectplacs
dc.subjectvyužití 3d tiskucs
dc.subjectcubexcs
dc.subjectsketchup makecs
dc.titleVýroba šperků a oděvních doplňků tradičními i novými metodamics
dc.title.alternativeProduction of jewellery and fashion accessories in a traditional way as well as in a modern oneen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part summarizes the historical development of the jewelry and clothing accessories. The aim is to underline the significance of different techniques and production technologies in the past. The thesis describes creativity and design creativity, presents factors of creativity, methods of their development and techniques for supporting creativity. Methods of research, which assess the creative ability of the respondent, as a Torrance test of figures, Urban´s Figural Test and Form Folding Test are also mentioned. The thesis contains the description of techniques and technologies used for production of jewelry and clothing accessories. It is focused specifically on methods for producing jewelry made of metal, wire, beads, enamel, crystal resin, polymer materials, Tiffany technique and the relatively new technique of Steampunk. Modern tools to design and manufacture jewelry: 3D milling machine, computer-controlled lathe, CNC laser engraving technology and 3D printer are shortly introduced, but my thesis is mostly focused on the technology of 3D printing. The topic describing 3D printing is divided into chapters - printing material, parameters of 3D printers, software for creating 3D models and printer Cubex. This area is divided into clear chapter´s Print material parameters of 3D printers, software for creating 3D models and printer Cubex. Possibilities of 3D printing in several sectors, particularly in education, are pointed out. Master thesis includes themes and instructions for making jewelry, which are designed for teaching in elementary school. Technology of wiring, sewing beads and 3D modelling are used in these themes. Verification of selected topics checked on elementary school pupils is in research section. Assessment is based on several criteria. The acquired insights are described, analyzed and subsequently conclusions are drawn.en
dc.subject.translatedjewelryen
dc.subject.translatedclothing accessoriesen
dc.subject.translatedhistory of jewelryen
dc.subject.translatedcreativityen
dc.subject.translatedconstruction creativityen
dc.subject.translatedbrainstormingen
dc.subject.translatedhobo methoden
dc.subject.translatedsynecticen
dc.subject.translatedtechnique of production the jewelryen
dc.subject.translatedmetal jewelryen
dc.subject.translatedwire jewelryen
dc.subject.translatedgizmoen
dc.subject.translatedtechnique of sewing beadsen
dc.subject.translatedbeadsen
dc.subject.translatedtwinen
dc.subject.translatedtoolsen
dc.subject.translatedtongsen
dc.subject.translatedenamelingen
dc.subject.translatedresinen
dc.subject.translatedtiffanyen
dc.subject.translatedpolymer modeling clayen
dc.subject.translatedsteampunken
dc.subject.translatedmodern toolsen
dc.subject.translated3d printingen
dc.subject.translated3d printeren
dc.subject.translated3d printing technologyen
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translated3d designen
dc.subject.translated3d modellingen
dc.subject.translatedslaen
dc.subject.translatedslsen
dc.subject.translatedfdmen
dc.subject.translatedlomen
dc.subject.translatedmaterial for 3d printingen
dc.subject.translatedabsen
dc.subject.translatedplaen
dc.subject.translateduse of 3d printingen
dc.subject.translatedcubexen
dc.subject.translatedsketchup makeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomanova_DP_FPE_TE_Vyroba_sperku_a_odevnich_doplnku_tradicnimi_i_novymi_metodami.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova hodnoceni129.pdfPosudek vedoucího práce313,56 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Tomanova.pdfPosudek oponenta práce318,07 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova protokol280.pdfPrůběh obhajoby práce207,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.