Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorLang, Martin
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:45Z-
dc.date.available2014-11-25
dc.date.available2017-02-21T09:43:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-12
dc.identifier64211
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24186-
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se postupně zabývá rámcovými vzdělávacími programy, průřezovými tématy a konkrétně průřezovým tématem VMEGS. V praktické části čtenář nalezne řadu matematických příkladů, pomocí kterých lze VMEGS realizovat. V poslední části je navržena matematická didaktická hra.cs
dc.format61 s., iii
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectprůřezová tématacs
dc.subjectvmegscs
dc.subjectmatematické úlohycs
dc.subjectdidaktické hrycs
dc.subjectaktivity v hodinách matematiky na zšcs
dc.titlePrůřezové téma VMEGS v hodinách matematiky \nl{}na 2. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeVMEGS as a crosscutting theme in mathematics lessonsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part discusses the framework education programmes, crosscutting themes and particulary crosscutting theme VMEGS. In the practical part the reader can find a lot of mathematical exercises, where VMEGS can be implemented. In the last part is suggested a mathematical educational game.en
dc.subject.translatedframework education programmeen
dc.subject.translatedcrosscutting themesen
dc.subject.translatedcrosscutting theme vmegsen
dc.subject.translatedmathematical exercisesen
dc.subject.translatededucational gamesen
dc.subject.translatedactivities in mathematics lessons at primary schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PT VMEGS v hodinach matematiky na 2.stupni ZS_Martin LANG.pdfPlný text práce7,48 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_lang_fin.pdfPosudek vedoucího práce38,46 kBAdobe PDFView/Open
Posudek diplomove prace Martina Langa.pdfPosudek oponenta práce130,67 kBAdobe PDFView/Open
Lang protokol253.pdfPrůběh obhajoby práce205,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.