Název: Matematické konstanty
Další názvy: Mathematical constants
Autoři: Frank, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24192
Klíčová slova: matematické konstanty;pythagorova konstanta;druhá odmocnina ze dvou;zlatý řez;eulerovo číslo;ln(2)
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematical constants;pythagoras' constant;square root of two;golden mean;euler's number;ln(2)
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vybranými matematickými konstantami. Konkrétně se jedná o Pythagorovu konstantu (druhá odmocnina ze dvou), tzv. zlatý řez, Eulerovo číslo a hodnotu ln(2). V práci je popsána historie těchto konstant, jejich vlastnosti (například iracionalita nebo transcendence) a vliv na matematiku. Část práce je věnována výpočtům v matematickém softwaru Mathematica 8.0. V rámci jednotlivých konstant je též popsána jejich souvislost se školskou matematikou a praktické užití těchto konstant v běžném životě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with selected mathematical constants. Especially Pythagoras' constant the square root of 2, Golden mean, Euler's number and ln(2). The study examines the history of these mathematical constants, their properties (for example irrationality or transcendentality) and their influence on mathematics. Part of this thesis is devoted to the mathematical computation in Mathematica 8.0. Other chapters are focused on links with mathematics in schools. Part of this thesis is also devoted to finding practical uses mathematical constants in everyday life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-matematicke_konstanty-FRANK_Jan.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni diplomove prace Jana Franka.pdfPosudek vedoucího práce130,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek diplomove prace Jana Franka_ 16.pdfPosudek oponenta práce238,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frank protokol255.pdfPrůběh obhajoby práce182,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24192

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.