Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorytář Jindřich, Ing.
dc.contributor.authorBauerová, Aneta
dc.contributor.refereeKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:50Z-
dc.date.available2014-12-10
dc.date.available2017-02-21T09:43:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-29
dc.identifier64380
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24195
dc.description.abstractTato diplomová práce má sloužit především jako možné začlenění nerostů a hornin do hodin tematické oblasti člověk a svět práce a poskytnout tak žákům informace o další skupině materiálů a dalších pracovních odvětvích, které jsou opomíjeny. V práci najdete rešerši stávající literatury, přehled o vybraných horninách a nerostech, jeden ze způsobů těžby kamene, nástroje a pro opracování kamene a možné aplikace do výuky pracovních činností.cs
dc.format64 s., 39 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnerostycs
dc.subjectminerálycs
dc.subjecthorninycs
dc.titleVyužití nerostů a hornin v rámci vzdělávací oblasti \nl{}Člověk a svět prácecs
dc.title.alternativeExploitation of minerals and rocks in the educational field Man and the World of Worken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is to inspire the incorporation of rocks and minerals in lessons for Člověk a svět práce. This thesis could provide information with regards to other groups of materials to pupils and other neglected sectors of industry, about various groups of materials. This thesis is derived from varions sources of literature. In this thesis you will find an overview of selected rocks and minerals, ways of mining, description of tools and possible applications in lessons.en
dc.subject.translatedmineralsen
dc.subject.translatedmineralsen
dc.subject.translatedrocksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bauerova_Aneta_diplomova prace_VYUZITI NEROSTU A HORNIN V RAMCI VZDELAVACI OBLASTI CLOVEK A SVET PRACE .pdfPlný text práce10,63 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP Bauerova opravena.pdfPosudek vedoucího práce208,07 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Bauerova.pdfPosudek oponenta práce77,16 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Bauerova320.pdfPrůběh obhajoby práce206,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.