Název: Soubor metodických listů pro technické vzdělávání \nl{}na základní škole
Další názvy: The set of methodological sheets for technical education at the primary school
Autoři: Váňová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Oponent: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24197
Klíčová slova: pracovní činnosti;náměty pro práci;výrobek;bezpečnost práce;tvořivost;příprava učitele
Klíčová slova v dalším jazyce: work activites;ideas for work;product;safety;creativity;teacher preparation
Abstrakt: Ve své diplomové práci "Soubor metodických listů pro technické vzdělávání na základní škole" se zabývám náměty po pracovní vyučování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První tři kapitoly v teoretické části jsou zaměřeny na popis jednotlivých pojmů týkajících se technické výchovy. Práce se zabývá kurikulárními dokumenty, přípravou učitele, tvořivostí a pojednává o metodách a formách používaných v předmětech s technickým zaměřením. V praktické části je uveden soubor šestnácti námětů, z nichž jsem některé ověřila v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis "The set of methodological sheets for technical education at the primary school" I deal with topics for the working classes. The work is divided into theoretical and practical part. The first three chapters of the theoretical part are focused on the description of particular terms related to technical education. The thesis deals with the curricula documents, preparation of the teacher, creativity and discusses the methods and forms used in courses with a technical focus. The practical part includes a set of sixteen subjects, some of which I have verified in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni vp Vanova.pdfPosudek vedoucího práce442,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-dp-vanova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanova protokol279.pdfPrůběh obhajoby práce205,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.