Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorMilčák, Petrcs
dc.contributor.authorEpikaridis, Přemyslcs
dc.contributor.refereePolanský, Jiřícs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:11Z
dc.date.available2011-11-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:11Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-25cs
dc.identifier48825cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2419
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem turbíny o výkonu 120 MW pro solární cyklus. Je uvedeno porovnání klasického parního s ORC cyklem, dále specifika v porovnání s turbínou pro uhelný (jaderný) blok. V rámci návrhu je řešen tepelný výpočet, průtočná část, dimenzování a pevnostní kontrola vybraných komponent, kritické otáčky rotoru, bilance výkonu, tepelná účinnost cyklu a bilanční schéma při sníženém 50% a 75% provozu. Práce obsahuje výkres podélného řezu turbínou.cs
dc.format166 s. (174 176 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectORCcs
dc.subjectteplonosná látkacs
dc.subjectparogenerátorcs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectVTcs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectkondenzátorcs
dc.subjectčerpadlocs
dc.subjectohřívákcs
dc.subjectnapájecí nádržcs
dc.subjectlopatkacs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjectucpávkacs
dc.subjecttělesocs
dc.subjectbilanční schémacs
dc.subjectCatia V5cs
dc.subjectST-NT dílcs
dc.subject.otherLP parten
dc.titleNávrh kondenzační parní turbiny 120 MW pro solární cykluscs
dc.title.alternativeDesign of the condensing steam turbine 120 MW for solar cycleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with a proposal turbine of output 120 MW for solar cycle. It is introduced comparison of classical steam with ORC cycle, further specifications as compared to turbine for coaly (nuclear) block. In the proposal is solved heat calculation, flow part, dimensioning and solidity control of the selected components, critical rotation speed of the shaft, heat efficiency of cycle and balance diagrams at decreased 50% and 75% operation. This work includes the drawing of an axial slice of the turbine.en
dc.subject.translatedORCen
dc.subject.translatedheat transfer mediumen
dc.subject.translatedsteam generatoren
dc.subject.translatedturbineen
dc.subject.translatedMPen
dc.subject.translatedgeneratoren
dc.subject.translatedcondenseren
dc.subject.translatedpumpen
dc.subject.translatedheateren
dc.subject.translatedfeeding tanken
dc.subject.translatedbladeen
dc.subject.translatedshaften
dc.subject.translatedpaddingen
dc.subject.translatedbodyen
dc.subject.translatedbalance diagramen
dc.subject.translatedCatia V5en
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Epikaridis_T120MW_solar_final.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2193_0001.pdfPosudek vedoucího práce50,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2195_0001.pdfPosudek oponenta práce40,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2206_0001.pdfPrůběh obhajoby práce9,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.