Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrabětová Regina, Mgr.
dc.contributor.authorKozáková, Karin
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:53Z-
dc.date.available2014-12-12
dc.date.available2017-02-21T09:43:53Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier64432
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24203
dc.description.abstractDiplomová práce "Slovní úlohy jako prostředek rozvíjení logického myšlení" se zabývá vlivem pravidelného řešení slovních úloh na rozvoj logického myšlení. Teoretická část pojednává o matematice jako vzdělávací oblasti, o historii jejího vyučování a metodách její výuky. Podrobněji jsou zde popsány slovní úlohy, jejich rozdělení, metody a postupy jejich řešení. Je zde věnována pozornost i kognitivnímu vývoji dětí. V praktické části je pozornost věnována výzkumnému šetření, které proběhlo ve čtvrtém ročníku ZŠ v Nejdku a bylo při něm zjišťováno, zda pravidelné předkládání a řešení slovních úloh rozvíjí logické myšlení dětí.cs
dc.format67s., VIII s. (78 916 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmatematikacs
dc.subjectslovní úlohycs
dc.subjectlogické myšlenícs
dc.subjectkognitivní vývojcs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleSlovní úlohy jako prostředek rozvoje logického myšlenícs
dc.title.alternativeMathematical word task as a means of developing logical thinkingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis "Mathematical word task as a means of developing logical thinking" deals with the effect of solving word problems on a regular basis and its impact on logical thinking. The theoretical part discusses mathematics as an educational field, history of its teaching and also discusses methods of teaching mathematics. The theoretical part also describes word problems in more detail, it defines classification of word problems and also methods and processes of solving them. Attention is also paid to cognitive development of children. The practical part of the thesis is based upon research which was conducted in grade four of an elementary school in Nejdek. Purpose of the research was to determine whether regular submission and solving word problems develops logical thinking of children.en
dc.subject.translatedmathematicsen
dc.subject.translatedword problemsen
dc.subject.translatedlogical thinkingen
dc.subject.translatedcognitive developmenten
dc.subject.translatedelementary schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Karin Kozakova.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
28.Kozakova_Hodnoceni vedouciho diplomove prace-4.pdfPosudek vedoucího práce72,07 kBAdobe PDFView/Open
Kozakova opon225.pdfPosudek oponenta práce854,83 kBAdobe PDFView/Open
Kozikova protokol261.pdfPrůběh obhajoby práce248,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.