Title: Hudba v Protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: Music in Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Zoubková, Dana
Advisor: Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
Referee: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24212
Keywords: hudba;historie;protektorát čechy a morava;vojenská hudba;populární hudba;hudba v koncentračních táborech;karel hašler;ervín schulhoff;václav talich;projekt
Keywords in different language: music;history;protectorate of bohemia and moravia;military music;popular music;music in concentration camps;karel hašler;ervín schulhoff;václav talich;projekt
Abstract: Tématem práce je hudba v Protektorátu Čechy a Morava. Problematika je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována hudbě před vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. Tato část obsahuje stručný úvod do předválečné a meziválečné situace v oblasti hudební kultury v českých zemích a základní informace o meziválečné německé kulturní politice. Ve druhé kapitole se autorka zaměřuje na jednotlivá hudební odvětví v protektorátu vojenská hudba, populární hudba, hudba v koncentračních táborech. Třetí část obsahuje životopisy tří významných osobností, jejichž život a tvorba byly ovlivněny událostmi v Protektorátu Čechy a Morava (Karel Hašler, Ervín Schulhoff, Václav Talich). V poslední kapitole autorka předkládá návrh didaktických aplikací tématu vhodných pro výuku na druhém stupni základní školy.
Abstract in different language: This thesis is about music in the Protectorate of Bohemia and Moravia. The main aim is to demonstrate the importance of music for human life and national identity. It is divided into four parts. In the first part there is the description of music culture in Czechoslovakia before declaration of the Protectorate Bohemia and Moravia. This part is also focused on the German culture politic in the 30s. In the second part there is the historical development of music culture in the protectorate - Military music in the Protectorate Bohemia and Moravia, Popular music in the Protectorate Bohemia and Moravia and Music in the concentration camps. The third part of the thesis is about important people, who lived in the protectorate Karel Hašler, Ervín Schulhoff and Václav Talich. The last part is focused on didactic applications of this thesis, focusing on the classes at elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hudba v Protektoratu Cechy a Morava.pdfPlný text práce27,63 MBAdobe PDFView/Open
Zoubkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce783,38 kBAdobe PDFView/Open
Zoubkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Zoubkova_posudek.jpgPrůběh obhajoby práce206,25 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.