Title: Návrh úpravy turbínového spouštěče TS-20B na laboratorní experimentální turbohřídelový motor
Other Titles: Design of modification of turbostarter TS-20B on the laboratory experimental turboshaft engine
Authors: Žižka, Václav
Advisor: Polanský, Jiří
Referee: Fözö, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2422
Keywords: turbínový spouštěč;TS-20B;pevnost;disk;rám;přívod vzduchu;odvod spalin;turbokompresor;zdroj
Keywords in different language: turbostarter;TS-20B;strength;disc;frame;air conducting;combustion products conducting;turbocompressor;source
Abstract: Zaměření této práce je na konstrukci turbínového spouštěče TS-20B, návrh lůžka jeho uchycení, přívodu vzduchu a odvodu spalin. Dále obsahuje výpočet tepelného oběhu a pevnostní výpočet disku volné plynové turbíny.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on construct description of turbostarter TS-20B, design of frame for attachment, air conducting, combustion products conducting. Furthermore, the proposal contains the calculation of the thermal cycle and the strength calculation of the free gas turbine disc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bc_Zizka_Vaclav_2012.pdfPlný text práce7,61 MBAdobe PDFView/Open
2194_0001.pdfPosudek vedoucího práce22,27 kBAdobe PDFView/Open
2199_0001.pdfPosudek oponenta práce43,23 kBAdobe PDFView/Open
2200_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.