Název: Člověk a svět
Další názvy: Man and the World
Autoři: Bláha, Radek
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Jiří
Oponent: Vašíčková, Kristina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2423
Klíčová slova: pískovec;malta;zeď;Nečtiny;poutní cesta;svatá Anna
Klíčová slova v dalším jazyce: sandstone;mortar;wall;Nečtiny;pilgrimage;Saint Anne
Abstrakt: Jedná se o kamenné dílo, situované na nově vybudovanou stezku z obce Nečtiny k filiálnímu kostelu sv.Anny a bývalému renesančnímu špitálu. Dílo vytváří reliefně členitou kamennou stěnu, oddělující přílehlý svah od stezky. Použité kámeny na vytvoření díla pochází z místních zdrojů a jedná se o hrubozrný pískovec, který jsem získal z demolice hospodářského objektu nacházejícího se na katastru obce Nečtin. Jednotlivé díly musely být ale ručně doopracovány, aby do sebe navzájem pasovaly a vytvářeli tak chtěný tvar. Sochařskym řešením stěny jsou vodorovně vystouplé a vertikálně zapuštěné tvary, viditelné na pohledové straně ze stezky. Kamenné dílo slouží také jako opěrná zeď, chránící cestu před erozí svahu a pro zvětšení prostoru na případný odpočinek při cestě.
Abstrakt v dalším jazyce: This is a piece of stone, situated on the newly built trail from the village to Nectiny Anne's Church and a former Renaissance hospital. Relief work creates a rugged stone wall separating the adjacent slope from the trail. Stone used in the creation of the work comes from local sources and it is a coarse grained sandstone, which I obtained from the demolition of industrial building located in the village Nečtiny. The individual components had to be manually processed, but that were smuggled into each other and create the wanted shape. Sculptural wall solution is raised horizontally and vertically embedded shapes visible on the face side of the trail. Stone work also serves as a retaining wall protecting the road from erosion and slope for greater space to relax in any way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Radek_Blaha_2012.pdfPlný text práce20,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blaha R..pdfPosudek vedoucího práce144,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Blaha R..pdfPosudek oponenta práce201,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Blaha R..pdfPrůběh obhajoby práce88,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.